15 червня 2024 року biochemistry@pdmu.edu.ua (0532) 56-08-98

Місія кафедри біологічної та біоорганічної хімії –  імплементація фундаментальної медицини, нових наукових та освітніх інновацій з метою формування у здобувачів освіти клінічного мислення, здатності до самоосвіти та безперервного навчання протягом всього життя, що дозволить збільшити конкурентоспроможних фахівців в галузі охорони здоров’я.

Переваги кафедри біологічної та біоорганічної хімії – висококваліфікований науково-педагогічний колектив в якому симбіотично поєднуються лікарі та біологи, що дає можливість на високому рівні викладати біохімію здобувачам освіти.

Співробітники кафедри велику увагу приділяють професійній спрямованості дисципліни, зберігаючи характер фундаментальної науки, що дає необхідну базову освіту майбутнім лікарям. Здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОПП «Стоматологія» на лекціях і практичних заняттях глибоко вивчають біохімію органів порожнини рота – біохімічний склад і функції слини, особливості метаболізму і його регуляції в тканинах зубів, патохімічні основи виникнення патологічних процесів в органах порожнини рота.